Paula Bekema

Wanneer je tijdens de sessie een gesprek voert met iemand waar je zeer nauw betrokken bent, komen er soms onverwachte en ook intense zaken naar boven. Soms plotseling warm en grappig maar soms ook pijnlijk en serieus. Altijd met respect voor ieders tempo en gevoel van veiligheid.

Mijn omgeving vindt de volgende eigenschappen voor mij kenmerkend:

Oordeel neutraal, betrouwbaar, direct met respect, ietwat eigenwijs, flexibel,  opzoek naar de klik, circulair, oprecht, visie en balans tussen ziel en zakelijk.

Bovenstaande zegt natuurlijk alleen iets over mijn manier van doen in relatie met die betreffende andere persoon(en). Onze karakters zijn bepalend voor  de relatie die we hebben. Ik werk op basis van een samenwerkingsrelatie. En ga er vanuit dat iedereen in de kamer de intentie heeft om te leren. Ieders eigenschappen zijn daarbij even waardevol. Soms komt het voor dat je die eigenschappen van jezelf en/ of de ander weer moeten leren zien. Opnieuw nieuwsgierig worden. Dat kan in individuele sessies alsook samen met je levenspartner of werkrelatie.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in zowel mijn eigen praktijk als in gezondheidszorg instellingen.

In mijn eigen praktijk betreft het voornamelijk partners die de kwaliteit van hun relatie willen verbeteren en werk gerelateerde vraagstukken.

In de gezondheidszorg instellingen heb ik ervaring in management- en therapiefuncties. De afgelopen jaren ben ik als systeemtherapeut werkzaam in conflictueuze/gespannen gezinssituaties, huiselijk-geweld-situaties al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. Zo ook met gezinnen en relaties waarbij psychiatrische diagnostiek en/of  een verstandelijke beperking een rol speelt.

Ik ben NVRG en NVPA geregistreerd waardoor vergoeding vanuit aanvullende verzekering mogelijk is.

hier is mijn praktijk gevestigd.

de systeemfabriek paula bekema
mp3 database pdf database